Moja historia

Nazywam się Julia Otto, jestem psychologiem, psychoterapeutą i mediatorem.

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (ukończyłam tam jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia Kliniczna) oraz certyfikowanym Mediatorem (studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego, prowadzone pod patronatem Polskiego Centrum Mediacji PCM – Mediacje i Negocjacje Sądowe i Pozasądowe).

Ze Szkołą Wyższej Psychologii Społecznej byłam związana przez kilka lat, pracując naukowo w Centrum Interdyscyplinarnym Badań Poznawczych ICACS oraz prowadząc zajęcia dydaktyczne i warsztaty ze studentami.

Swoje doświadczenie i umiejętności zdobywałam dzięki stażom i wolontariatom (m.in. Szpital Bródnowski , V Wydział Rodzinny Sądu Rejonowego Warszawa Praga-Południe, Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS. Brałam także udział w konferencjach dotyczących psychologii klinicznej i poznawczej, zarówno jako słuchacz jak i prelegent. Ponadto pracowałam w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (Szpital Tworkowski) na oddziale ogólnopsychiatrycznym, gdzie zajmowałam się diagnozą psychologiczną, psychoedukacją, poradnictwem, pracą terapeutyczną oraz prowadziłam treningi metapoznawcze w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT dla osób chorujących na schizofrenię. Zawodowo byłam również związana przez kilka lat z Fundacją ETOH i jej programem „Akademia Dobrego Życia”, prowadząc treningi asertywności. Obecnie zajmuję się praktyką prywatną – psychoterapią indywidualną osób dorosłych, współpracując z Pracownią Psychologiczną „UL” i Ośrodkiem Psychoterapii i Promocji Zdrowia OGRÓD – NZOZ Instytutu Psychologii Zdrowia. Prowadzę także treningi rozwoju osobistego, warsztaty psychoedukacyjne oraz grupy wsparcia.

Swoje kwalifikacje psychoterapeuty pogłębiam w ramach 4-letniego Integracyjnego Programu Szkolenia PsychoterapeutówProfesjonalnej Szkole Psychoterapii, prowadzonej przez Instytut Psychologii Zdrowia IPZ i SWPS, posiadającego akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integracyjnej. Ponadto nieustannie rozwijam swoje kompetencje psychoterapeuty, biorąc udział w licznych specjalistycznych szkoleniach, obecnie w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Instytucie Psychologii Zdrowia IPZ i Fundacji ETOH.

Pracuję w podejściu integracyjnym, co oznacza, że bliskie są mi wartości związane z nurtem humanistyczno-egzystencjonalnym, takie jak: wolność wyboru, prawo do subiektywizmu osobistych przeżyć oraz decydowania o sobie, empatia, bezwarunkowość i autentyczność w relacji. Integrowanie różnych podejść pozwala na dobieranie metod i technik adekwatnych, jak najlepiej dostosowanych do trudności i potrzeb osoby zgłaszającej się na psychoterapię. W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuję więc kompilacje różnych podejść, przede wszystkim czerpię z nurtu poznawczo-behawioralnego, terapii Gestalt, terapii skoncentrowanej na doświadczaniu i emocjach. Bliska jest mi także perspektywa nawiązująca do psychoterapii skoncentrowanej na schematach. Pracuję pod stałą superwizją.

Specjalizuję się w terapii indywidualnej osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji osobistej (np. wypalenie zawodowe, rozstanie, choroba psychiczna bliskiej osoby) oraz przejawiających problemy na płaszczyźnie komunikacyjnej w relacjach z innymi ludźmi. Pomagam w lepszym radzeniu sobie z trudnymi emocjami. Mam doświadczenie w pracy z osobami zmagającymi się z napadami lęku, depresją, myślami obsesyjnymi i kompulsjami, osobami cierpiącymi z powodu niskiego poczucia własnej wartości, osobami będącymi w kryzysie emocjonalnym.

Z zamiłowania zajmuję się także pisaniem. Jestem autorką kilku publikacji naukowych, np. „Rola negacji w rozumieniu tekstu oraz w powstawaniu i tłumieniu stereotypowych asocjacji” i artykułów popularnonaukowych, m.in. „Od genomu do schizofrenii”, „Empatyczny sadysta”, „Korzeń moralności”. Ponadto byłam redaktorem merytorycznym i prowadziłam własny zespół redakcyjny, tworząc magazyn Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii (PSSiAP) „Inspiracje Psychologiczne”.

Prywatnie jestem mamą, miłośniczką skrzypiec, posiadaczką kota i psa, lubię czytać (ostatnio przeważnie powieści historyczne), moim hobby jest muzyka, herbata i od niedawna bieganie.