Rodzaje pomocy

psychenigma julia otto gabinet pschoterapii Warszawa

 

 

Konsultacja psychologiczna

Kiedy znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, przeżywasz kryzys albo ogromny stres i czujesz, że nie masz już sił by zmierzyć się z tą sytuacją samodzielnie, nie obawiaj się poprosić o pomoc psychologa.

Czym jest konsultacja psychologiczna?

Konsultacja `polega na omówieniu aktualnie doświadczanych trudności, które przeważnie wiążą się z przeżywaniem jakiegoś przykrego wydarzenia. Celem takiego spotkania jest próba znalezienia konstruktywnych rozwiązań prowadzących do poradzenia sobie z zaistniałą sytuacją. Konsultacja dość często stanowi wstęp do psychoterapii indywidualnej. Obejmuje od 1 do 3 spotkań trwających 50 min.

 

psychenigma julia otto gabinet pschoterapii Warszawa

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia pozwala na pogłębienie rozumienia samego siebie – swoich emocji, myśli i zachowań. Jest ona oddziaływaniem psychologicznym czy też interwencją terapeutyczną mającą na celu pomaganie w zmianie określonego sposobu myślenia, przeżywania emocji i działań – które są odpowiedzialne za pojawiające się cierpienie czy trudności, z jakimi zgłasza się klient. Psychoterapia to innymi słowy oferowanie wsparcia w trudnych momentach życiowych, dzięki któremu wypracowywane są konstruktywne strategie radzenia sobie w problemowych sytuacjach. Psychoterapia indywidualna obejmuje od kilku do kilkudziesięciu spotkań, które odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, każde trwa 55 min. Długość sesji uzależniona jest od specyfiki zgłaszanych problemów i ustalana jest indywidualnie z klientem. Przebieg, cel, czas trwania omawiane są na pierwszych spotkaniach, po których zawieramy je w kontrakcie terapeutycznym.

psychenigma julia otto gabinet pschoterapii Warszawa

 

W czym pomagam

Pomagam w trudnych sytuacjach życiowych, kiedy stosowane przez Ciebie strategie radzenia sobie przestają wystarczać lub okazują się nieskuteczne:

 sytuacje zagrożeń osobistych

 straty osobiste

 trudne zadania życiowe – zawodowe i osobiste

▪ sytuacje stresu pourazowego (PTSD)

 

Pomagam również w sytuacjach, kiedy masz trudność zaspokajania swoich potrzeb w następujących obszarach:

 relacje z rodzicami i dziećmi

 relacje z partnerami

 relacje towarzyskie

Pomagam ponadto, kiedy doświadczasz w sposób chroniczny trudności emocjonalnych, które nie są bezpośrednio związane z Twoją aktualną sytuacją życiową – w szczególności:

 stany lękowe

 stany smutku i przygnębienia

 poczucie pustki, braku energii, bezradności, poczucie niskiej wartości

 objawy psychosomatyczne